Menu
Budynek 1:
Powierzchnia całkowita: 9 463,40 m²
Powierzchnia zabudowy: 9 105,00 m²
Powierzchnia użytkowa: 9 405,29 m²
Kubatura budynku: 118 094,83 m³
Budynek 3:
Powierzchnia całkowita: 10 945,70 m²
Powierzchnia zabudowy: 10778,53 m²
Powierzchnia użytkowa: 10 945,70 m²
Kubatura budynku: 131 007,83 m³
Budynek 4:
Powierzchnia całkowita: 9 170,75 m²
Powierzchnia zabudowy: 8 612,00 m²
Powierzchnia użytkowa: 9 170,75 m²
Kubatura budynku: 108 228,00 m³
Budynek 5:
Powierzchnia całkowita: 12 969,88 m²
Powierzchnia zabudowy: 12 969,88 m²
Powierzchnia użytkowa: 13 247,31 m²
Kubatura budynku: 153 304,00 m³
Budynek 7:
Powierzchnia użytkowa: 14 727,60 m²
Powierzchnia zabudowy: 14 879,50 m²
Powierzchnia użytkowa: 14 804 m²
Kubatura budynku: 168 727,50 m³